Adatvédelem

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

1. Az adatvédelmi szabályzat (továbbiakban: „Szabályzat”) célja

Jelen Szabályzat célja, hogy a www.gourmetvillage.hu, a www.zahara.hu, , a kavegepberles.zahara.hu, valamint a cegesajandek.zahara.hu weboldalak (Továbbiakban: „Weboldal” ) látogatóinak teljes körű tájékoztatást biztosítson személyes adataik a Weboldal üzemeltetője és tulajdonosa általi kezelésének módjáról, a kezelt adatok fajtáiról, az adatkezelés jogalapjáról , továbbá az adatkezeléssel összefüggő jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről.

2. Adatkezelő (továbbiakban: „Adatkezelő”) adatai

2.1 Adatkezelő
Cég neve: Zahara Gold Kft.
Székhelye: 2111 Szada, Jókai utca 66.
Adószáma: 26311284-2-13
Cégjegyzék száma: 13-09-193007
Email címe: zaharagoldkft@gmail.com
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-144243/2018
Az adatkezelő megegyezik a Weboldal és a domain tulajdonosával és üzemeltetőjével.

2.2 Adatvédelmi tisztviselő
Neve: Berencsiné Berényi Tímea
Állandó lakcíme: 2111 Szada, Jókai utca 66.
Adóazonosító jele: 8432790362
Email címe: zaharagoldkft@gmail.com
Telefon száma: +36 20 993 5131
Az adatvédelmi tisztviselő feladata a Weboldal jelen Adatvédelmi Szabályzat szerinti működésének biztosítása, a vonatkozó jogszabály változások nyomon követése és alkalmazása, jelen Szabályzat szükség szerinti módosítása, információnyújtás, továbbá a szükséges monitoring, controlling intézkedések megtétele. Az adatvédelmi tisztviselő feladat- és hatásköre a munkaköri leírásában került részletezésre.

3. Az Adatfeldolgozók adatai (továbbiakban: „Adatfeldolgozó”)

3.1 Tárhelyszolgáltató (továbbiakban: „Tárhelyszolgáltató”)
Cég neve: BITADMIN KFT.
Székhelye: 2120 Dunakeszi, Rév utca 36.
Adószáma: 23579194-2-13
Cégjegyzék száma: 13-09-151342
Email címe: info@pcvilag.hu
A Tárhelyszolgáltató biztosítja a regisztrált felhasználók adatainak, a megrendelések adatainak a tárolását a szerverükön létrehozott SQL adatbázisban.

3.2 Csomagküldő szolgáltató (továbbiakban: „Csomagküldő”)
Cég neve: Magyar Posta Zrt.
Székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Adószáma: 10901232-2-44
Cégjegyzék száma: 01-10-042463
Email címe: ugyfelszolgalat@posta.hu
A Csomagküldő biztosítja a megrendelt termékek kiszállítását a Vásárlóknak.

3.3 Hírlevél küldő szolgáltató (továbbiakban: „Hírlevélküldő”)
Cég neve: Bithuszárok Bt.
Székhelye: 2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8.
Adószáma: 21158218-2-13
Cégjegyzék száma: 13-06-065996
Email címe: info@bithuszarok.hu
Az Hírlevélküldő biztosítja a hírlevél küldés informatikai hátterét, köztük a szerver szolgáltatást, adatrögzítést, adattárolást.

3.4 Ügyfél vélemény, termék értékelések bekérését, lebonyolítását végző szolgáltató (továbbiakban: „CR”)
Cég neve: CUSTOMER REVIEWS LTD
Székhelye: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, England, WC2H 9JQ
Cég bejegyzés helye: England & Wales
Cég bejegyzés száma: 11364361
Email címe: support@cusrev.com
A CR biztosítja a Vásárlóktól a megrendelésük teljesítését követően az ügyfél vélemények bekérését, rögzítését és továbbítását Eladónak automatikus elektronikus levél és online űrlap útján.

4. Jogszabályi háttér

A Weboldal működtetése során az Adatkezelő kötelezettséget vállal a hatályos adatkezelési és adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek betartására, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságának (továbbiakban: „NAIH”) ajánlásainak figyelembevételére.
A hatályos vonatkozó jogszabályok:
– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”);
– a személyes adatok gépi feldolgozását szabályozó 1998. évi VI. törvény;
– a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény;
– a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény;
– Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.)
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

5. Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelése az érintett (továbbiakban: „Látogató”) előzetes tájékoztatásával – jelen szabályzat elfogadása – és önkéntes hozzájárulásával történik.
A Weboldal használatával a Látogató elfogadja a jelen szabályzatot és hozzájárul adatainak a Szabályzat szerinti kezeléséhez, tárolásához.
Mind megrendelések leadása, mind hírlevél feliratkozás esetén a Látogató/Vásárló részére emailben csatolmányként kiküldésre kerül az Általános Szerződési Feltételek és az Adatvédelmi Szabályzat egyaránt, ezzel biztosítva, hogy ezekhez bármikor, szabadon hozzáférhessen.

6. Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja, hogy lehetővé tegye a(z):
– árajánlat készítést és kiküldést;
– szolgáltatásokkal, termékekkel kapcsolatos információkérést és információnyújtást;
– direkt marketing (kizárólag hírlevél feliratkozás esetén);
– termékek kiszállítását;
– termékek és szolgáltatások kiszámlázását;
– ügyfél vélemények bekérését a szolgáltatás minőségéről és a termékekről
– a Weboldal felhasználói élményének növelését;
– a Weboldal használatával kapcsolatos – egyes Látogatókhoz közvetlenül nem kapcsolható – statisztikák készítését.
Felhívjuk a Látogatók figyelmét, hogy hírlevélre történő feliratkozás esetén direkt marketing tartalmú leveket kiküldését elfogadja.

7. Általános irányelvek

Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának. Az adat kizárólag a cél szerinti jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében kezelhető. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely elengedhetetlenül szükséges a cél eléréséhez. A személyes adat kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. A személyes adat mindaddig megőrzi az adatkezelés során e minőségét, amíg a kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az Adatkezelő az adatkezelés során biztosítja, hogy a Látogatót csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

8. Kezelt személyes adatok (továbbiakban: „Adatok”) köre

A Weboldalt a Látogató önmagának azonosítása nélkül is látogathatja, ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a Weboldal használata során korlátozott mértékben sor kerülhet olyan technikai adatok, információk kezelésre, melyeket nem vagy csak nehezen lehet egy adott személyhez kapcsolni. Ezen adatok kezelésére elsősorban látogatottsági adatok mérése, statisztikák elkészítése, hibák javítása és felhasználói élmény fokozása céljából kerül sor. Az ún. sütikről (cookie) a Szabályzat 9. pontjában adunk részletes tájékoztatást.

8.1 Ajánlatkérés, információkérés emailben vagy a Weboldalon lévő űrlap segítségével
8.1.1 Név
8.1.2 Email cím
8.1.3 Telefonszám
8.1.4 Cégek esetében: székhely vagy telephely
8.2 Szolgáltatás megrendelés
8.2.1 Név
8.2.2 Telefonszám
8.2.3 Email cím
8.3 Számlázás
8.3.1 Név
8.3.2 Számlázási cím
8.3.3 Cégek esetében: cégnév, székhely, adószám
8.4 Szállítás
8.4.1 Név
8.4.2 Szállítási cím
8.4.3 Telefonszám
8.4.4 Email cím
8.5 Vélemény, értékelés kérés (CR)
8.5.1 Név
8.5.2 Email cím
8.6 Hírlevél küldés
8.6.1 Név
8.6.2 Email cím
8.7 Webadminisztrációs, honlap szerkesztési szolgáltatás
8.7.1 Név
8.7.2 Email cím
8.7.3 Telefonszám
8.7.4 Tárhely hozzáférési adatok
8.7.5 Honlap adminisztrációs felület hozzáférési adatok
8.7.6 Honlap címe

9. Sütik (cookies)

A Weboldalon úgynevezett cookie-kat (továbbiakban: „Sütik”) használunk. A Sütik olyan file-ok, amelyek képesek azonosítani a Látogatót, illetve tárolják személyes preferenciáit, valamint technikai adatait, mint például az átkattintások és egyéb navigációs adatok. A navigációs adatok megmutatják, hogy a Látogató mely oldalakat látogatta meg és milyen sorrendben. A sütik kezelik, hogy a Weboldalon és azon keresztül mely reklámok jelenjenek meg, valamint mérik ezek hatékonyságát.

A sütik célja, hogy a
– Weboldal felismerje a visszatérő Látogatókat, ezzel megkönnyítve, felgyorsítva az ismételt rendelési folyamatot;
– A korábbi látogatás során kosárba tett termékeket megőrizze a rendelés későbbi látogatáskori véglegesítéséig;
– A felhasználói élmény és a szolgáltatás minőségének növelése érdekében statisztikai adatokat gyűjtsenek a Weboldal forgalmáról, nyomon kövessék a felhasználói trendeket, sémákat és kiválasztásokat;

A Sütiket a Látogató böngészője gyűjti, a tárolás helye a Látogató számítógépe. A Sütik egy része a böngésző bezárásakor automatikusan törlődik, másik részüket a Látogató bármikor szabadon törölheti a böngészőjének beállításaiban. A Weboldal látogatásakor keletkezett Sütiket úgy állítottuk be, hogy 3 hónap után automatikusan törlődjenek.

A böngészők alapértelmezett beállításai engedélyezik a Sütik használatát, ugyanakkor a Látogatónak módjában áll letiltania a Sütiket a böngészője beállításaiban. Felhívjuk ugyanakkor a figyelmét, hogy a Weboldal egyes szolgáltatásai, funkciói csak a Sütik engedélyezésének bekapcsolása esetén érhetőek el.

A Sütik segítségével kinyert adatok adott Látogatóhoz közvetlenül nem, vagy csak nehezen kapcsolhatók, ezeket kizárólag összevont statisztikák formájában, anonim jelleggel kezeli az Adatkezelő. A Weboldal a Google Analytics, a Google AdWords, a Google Search Console, a Facebook Ads és a Barion szolgáltatásával áll összeköttetésben, az összevont adatok kezelését és technikai hátterét a Google, a Facebook és a Barion biztosítja.

9.1 Elengedhetetlen sütik

A szükséges sütik nélkülözhetetlenek a webhely megfelelő működéséhez. Ez a kategória csak azokat a sütiket tartalmazza, amelyek biztosítják a weboldal alapvető funkcióit és biztonsági jellemzőit. Ezek a sütik nem tárolnak semmilyen személyes információt.

A Weboldal használatával a Látogató hozzájárul az elengedhetetlen sütik Szabályzatban foglaltaknak megfelelő használatához.

9.2 Statisztikai és marketing célú sütik

A statisztikai és marketing célú sütik nem feltétlenül szükségesek a weboldal működéséhez. A statisztikai sütik az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén keresztül a statisztikai sütik segítenek a weboldal tulajdonosának abban, hogy megértse, hogyan lépnek interakcióba a látogatók a weboldallal. A marketing célú sütik esetén a személyre szabott sütiket a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követésére használjuk. A cél az, hogy minél relevánsabb hirdetéseket tegyünk közzé az egyéni felhasználók számára, preferenciájuknak megfelelő tartalmat jelenítsünk meg, valamint aktivitásra buzdítsuk őket.

A felhasználók a statisztikai és marketing célú cookie-k elfogadását vagy elutasítását bármikor módosíthatják a weboldalon „cookie beállítások módosítása” fülre kattintva.

10. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a 8. pontban rögzített adatokat a Látogató önkéntes hozzájárulásának visszavonásáig kezeli és tárolja. A hozzájárulás bármikor, szabadon visszavonható. A hozzájárulás visszavonására azonban csak olyan esetben kerülhet sor, ha az adat és a Látogató között közvetlen kapcsolat van, vagy amíg az ilyen kapcsolat helyreállítható. Ellenkező esetben az adat nem tekinthető személyes adatnak. Nem kérhető az adatok törlése olyan esetben, amikor az adatok tárolását valamilyen hatályos törvénynek, rendeletnek való jogszabályi megfelelés írja elő.

11. Adattovábbítás

11.1 A hírlevélre feliratkozók személyes adatait közvetlenül a Hírlevélküldő kapja meg és tárolja. A Hírlevélküldő Felhasználási feltételei elérhetőek a https://listamester.hu/felhasznalasi-feltetelek.php linken.
11.2 Termékek rendelése, vásárlása esetében, a Látogató 7.4 pontban részletezett adatait az Adatkezelő a Magyar Posta Zrt.-nek, mint MPL csomagküldő szolgáltatónak adja át. A Látogató a Magyar Posta Zrt. adatkezelési szabályzatáról a https://www.posta.hu/static/internet/download/ADATKEZELESI_TAJEKOZTATO_MAGYAR_POSTA_ZRT.pdf
linken tájékozódhat.
11.3 A Weboldalon a regisztráció során megadott személyes adatokat, illetve a megrendelések adatait a Tárhelyszolgáltató a saját szerverén lévő SQL adatbázisban tárolja. A Tárhelyszolgáltató Adatkezelési Szabályzata elérhető a https://pcvilag.hu/adatkezeles/ linken.
11.4 A megrendelések teljesítését követően a megrendelések adatai (megrendelés dátuma, megrendelő neve és email címe és a rendelt termékek) továbbításra kerülnek a CUSTOMER REVIEWS LTD részére, akik ezen adatokat a vásárlói értékelések bekéréséhez, rögzítéséhez és a tárhelyszolgáltató adatbázisába történő továbbításához használják fel. A CR szolgáltató általános szerződési feltételei olvashatóak a https://www.cusrev.com/terms.html oldalon, az adatkezelési szabályzata a https://www.cusrev.com/data-protection és a https://www.cusrev.com/data-protection oldalakon. A CR szolgáltató a vélemény kérésről maximum 2 emlékeztető email küld a Vásárlónak. A Vásárló a vélemény írásáról szabadon dönthet. Amennyiben ad véleményt, úgy egyúttal hozzájárul véleményének Weboldalon történő megjelenítéséhez, azonban szabadon dönthet arról, hogy névvel vagy anonim módon jelenjen-e meg a véleménye. Adatkezelőnek jogában áll eldönteni, hogy a véleményt megjeleníti-e a Weboldalon. A vélemények további tárolása a Tárhelyszolgáltató adatbázisában történik. Vásárló bármikor kérheti véleményének törlését. A törlést írásban kezdeményezheti. Adatkezelő kötelessége a törlési kérelemnek 14 napon belül eleget tenni.
11.5 Az Adatkezelőnek jogában áll az összesített, anonim, az egyes Látogatókhoz közvetlenül nem kapcsolható információkat, statisztikákat megosztani bármely harmadik féllel.
11.6 A 10.1-10.5 pontban említetteken túlmenően Adatkezelő semmilyen személyes adatot nem továbbít harmadik fél részére.
11.7 A fent említett harmadik felek adatkezelési gyakorlatáért az Adatkezelő a Ptk. szerinti, „az adott helyzetben általában elvárható” gondosság tőle elvárható mértékéig tud felelősséget vállalni.

12. Külső hivatkozások, linkek

A Weboldal tartalmazhat olyan harmadik fél weboldalára mutató hivatkozásokat, linkeket, amelyekre nem vonatkozik jelen Szabályzat. Ezek az oldalak nem állnak az Adatkezelő tulajdonában és azokat nem üzemelteti, így ezeknek az adatkezeléséért Adatkezelő nem vállal semmilyen felelősséget. A Látogató felelőssége, hogy ezen oldalak vonatkozó szabályzatait elolvassa, értelmezze és elfogadja.

13. Adatok biztonsága

Az interneten nem lehet biztosítani a személyes adatok teljes körű védelmét, biztonságát, azonban az Adatkezelő mindent megtesz a Ptk. szerinti, „az adott helyzetben általában elvárható” gondosság tőle elvárható mértékéig a Látogató személyes adatainak megóvása érdekében. Így olyan technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz, melyek igyekeznek a személyes adatokat megóvni a véletlen vagy szándékos manipulációtól, elvesztéstől, megsemmisítéstől, jogosulatlan közzétételtől, illetve hozzáféréstől. A fentiek ellenére – tekintettel az Internet sajátosságaira – az Adatkezelő nem tudja garantálni, hogy egy jogosulatlan behatolás során bármely, a Látogató által megadott információhoz egyáltalán nem fog hozzáférni jogosulatlan harmadik fél.

14. A Látogató jogai

A Látogatónak jogában áll adatainak kezeléséről a Szabályzatban leírtakon túlmenően, vagy a Szabályzat értelmezésére vonatkozóan tájékoztatást kérni. A Látogató tájékoztatást az Adatkezelő 2. pontban megadott elérhetőségein kérhet. Az Adatkezelőnek kötelezettsége ezen tájékoztatást a kézhezvételt követő tőle telhető lehető legrövidebb, de legkésőbb 30 napon belül írásban megadni.
A Látogatónak bármikor és korlátlanul jogában áll kérni személyes adatnak minősülő adatainak módosítását, helyesbítését vagy törlését. A Látogató az adatkezelés megszüntetésére irányuló kérelmét a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb időn, de legfeljebb 14 napon belül feldolgozza, melyről a Látogatót írásban értesíti. Az erre irányuló kérelem alapján a személyes adatok kezelésének megszüntetését, az adatok törlését – a jogszabály által meghatározott kötelező adatkezeléseken túlmenően – minden esetben végrehajtja.
A Látogató a hírlevelekről a hírlevelek alján található linken keresztül azonnali hatállyal leiratkozhat.

15. Jogorvoslat

A Látogató jogainak megsértése esetén az Infotv. alapján jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentést tenni vagy – a választása szerint – az Adatkezelő székhelye szerinti megyei bíróság vagy a Látogató lakó- vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulni.

16. A szabályzat módosítása

Adatkezelőnek jogában áll jelen Szabályzatot bármikor, egyoldalúan módosítani, annak érdekében az megfeleljen mind az Adatkezelő célkitűzéseinek, az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások, termékek specialitásainak, valamint a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak. A Weboldalon keresztül mindig a hatályos szabályzatot érheti el a Látogató. A Látogató kötelezettsége, hogy időről-időre olvassa át a jelen Szabályzatot annak érdekében, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan minden információnak a birtokában legyen.

17. A Szabályzat hatálya

Jelen szabályzat 2020.03.04-én lépett hatályba és visszavonásig érvényes.